Z życia szkoły!

  1. Przedmioty dwujęzyczne:

- fizyka:
Nauczyciel prowadzący fizykę w języku angielskim stara się zawsze podążać za tematami przerabianymi na lekcjach fizyki w języku polskim. W drugiej klasie uczniowie poznają zasadę dynamiki Newtona, zagadnienia związane z pracą, energią i mocą. W klasie trzeciej realizowany jest dział elektryczność. Na lekcji stosowane są autorskie materiały przygotowane specjalnie dla uczniów. Na zajęciach nauczyciel stosuje różnorakie techniki, tj. wykład, symulacja, eksperyment/doświadczenie, prezentację materiału za pomocą filmików

- geografia:

Tematyka zajęć z tego przedmiotu jest dostosowana do podstawy programowej z geografii w klasie drugiej i trzeciej. Na lekcjach uczniowie zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z zakresu klimatologii, niektórymi aspektami astrologii, określają długość i szerokość geograficzną, zaznajamiając się przy tym ze słownictwem angielskim, opisującym wyżej wymienione zjawiska. Nauczyciel podczas wykładu posiłkuje się slajdami, filmami, stosuje metody  aktywizujące.

- biologia:

Na lekcjach biologii w języku angielskim uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi anatomii i fizjologii człowieka, zdobywają wiedzę m.in. o budowie układu krwionośnego, działaniu układu immunologicznego . Tematyka zajęć zgodna jest z treściami zawartymi w podstawie programowej klasy drugiej i trzeciej. Uczniowie poznają słownictwo angielskie opisujące świat zwierząt i roślin, terminologię angielską z zakresu biologii. Podczas wykładu nauczyciel posiłkuje się filmami,slajdami,stosuje metody aktywizujące.

- historia powszechna:
|Program do nauczania historii powszechnej opracowany został przez native speakera -pana Paula Hackinga, który ukończył w 2000 roku historię na Uniwersytecie Purdue w Indianie w USA. W pierwszej klasie uczniowie poznają historię starożytną, w drugiej historię Wielkiej Brytanii, a w trzeciej historię Stanów Zjednoczonych. Zajęcia prowadzone są w przystępny dla uczniów i bardzo ciekawy sposób. Pan Paul używa prezentacji Power Point, elementów dramy historycznej (przedstawienia teatralne wprowadzające historyczne postacie), tekstów źródłowych, własnych zdjęć oraz filmików historycznych, tak by przybliżyć skomplikowane zawirowania historii w różnych regionach świata.

- Konwersacje:
Zajęcia prowadzone są przez native speakera -pana Paula Hackinga. Nauczyciel w niesamowicie żartobliwy i emocjonujący sposób próbuje wciągnąć do rozmowy nawet najbardziej nieśmiałe i małomówne osoby. Założeniem zajęć jest przybliżanie zjawisk kulturowo-społecznych, nowych i starych trendów w anglosaskim kręgu kulturowym oraz stawianie uczniów w realnych sytuacjach językowych. Na zajęciach uczeń dowie się zatem, na przykład jak wygląda obiad przeciętnego Amerykanina, jakie są atrakcje turystyczne w USA, ale również jak poprosić o pizzę czy coca -colę w USA? Na zajęciach stosowane są różne techniki pożyteczne w rozmowie: gry i zabawy językowe, TPR (zajęcia z wykorzystaniem ruchu), drama, ice breakers (rozgrzewki przełamujące lody w konwersacji), mingle activities (wymieniające się pary w dialogach), dialogi.

- literatura powszechna:
Celem programu literatury powszechnej nie jest wpajanie pojęć i zagadnień literackich w języku angielskim za wszelką cenę, pomijając możliwości odbiorcze ucznia ,ale raczej pobudzanie do myślenia młodego odbiorcy literatury i dzieł kultury w taki sposób, by widział zależności, podobieństwa i różnice dokonań wspólnoty Basenu Morza Śródziemnego i czerpał ze źródła wiedzy europejskiej. Tak dla młodego Anglika, jak i Polaka( w odpowiedni sposób poprowadzonego przez nauczyciela) interpretacja Biblii, mitologii greckiej, ,,Małego Księcia’’, ,,Hobbita ‘’czy ,,Asterixa i Oberiksa ‘’będzie zbieżna i na pewno nie przysporzy większych problemów. Obydwoje bowiem wyrastali w tym samym kręgu cywilizacyjno-kulturowym. Polscy uczniowie będą mieli okazję przekonać się, że nie są „samotną wyspą” , a przyswajanie znanych dzieł w języku angielskim, zwłaszcza literatury anglojęzycznej nie powinno polskiemu uczniowi zakłócać odbioru i z pewnością wzbogaci jego interpretację o walor językowy dzięki obcowaniu z tekstem w oryginale. Założeniem nauczyciela literatury jest stopniowe wprowadzanie terminologii teoretyczno-literackiej, potrzebnej do opisu dzieł kultury, w miarę potrzeby posiłkowanie się językiem polskim, odwoływanie się do tłumaczeń dzieł w języku polskim ,cały czas opierając się na wypracowanym przez polonistów rozkładzie nauczania języka polskiego.

- Zajęcia artystyczne/muzyka

Na lekcjach muzyki w języku angielskim uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi historii muzyki na przestrzeni wieków oraz biografiami najwybitniejszych kompozytorów. Tematyka zajęć zgodna jest z treściami zawartymi w podstawie programowej.

Podczas zajęć artystycznych z zakresu muzyki uczniowie poznają słownictwo angielskie poprzez pracę z piosenkami anglojęzycznymi.

W czasie wykładu nauczyciel posiłkuje się filmami, slajdami, nagraniami piosenek, stosuje metody aktywizujące.

2. Działalność uczniów/Aktualności:

- linki:

https://www.youtube.com/watch?v=wl-6WCnjhyU (Adaptacja opowiadania „Pamięć absolutna”, według pomysłu własnego uczniów klasy 3D)

https://www.youtube.com/watch?v=_KmhVHRfH3w

https://www.youtube.com/watch?v=F-pvZVdylGU

https://www.youtube.com/watch?v=2IYY2qXtJj4

https://www.youtube.com/watch?v=SxURbuIafzY&t=78s

https://www.youtube.com/watch?v=65AhNSxUFm8

https://www.youtube.com/watch?v=hQUXLbNpWlM

https://www.youtube.com/watch?v=OswYq744eQg

– filmiki powstałe na zajęciach

https://www.youtube.com/watch?v=65AhNSxUFm8

https://www.youtube.com/watch?v=hQUXLbNpWlM

https://www.youtube.com/watch?v=OswYq744eQg

3. Galeria: