Z życia szkoły!

Nasze projekty w programie Comenius:

  • Save  Animals, Save the World (2012 – 2013)
  • Młodzi Europejczycy i kultura różnorodności (2004 – 2006)

Save  Animals, Save the World (2012 – 2013)

Celem projektu , który będzie trwał dwa lata, jest ochrona praw zwierząt oraz ich obecność w kulturach państw uczestniczących w projekcie: Polski, Turcji, Słowacji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Norwegii. Uczniowie będą pracować w języku angielskim. Inauguracja projektu odbyła się w dniach 23-27 września 2012r. w Memmelsdorf w Bawarii, w Niemczech, na którą uda się grupa uczniów i nauczycieli z naszej szkoły.
Szkoła ma doświadczenia w realizacji międzynarodowych projektów. Obecny projekt jest kolejnym, który został zaakceptowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i otrzymał dotację.

Terminarz wyjazdów dla uczniów i nauczycieli w ciągu dwóch lat pracy projektowej:
Niemcy – 23-27.09.2012
Norwegia – 27-31.01.2013
Polska – 17-21.03.2013
Hiszpania – 05-09.05.2013
Włochy – 14-18.10.2013
Słowacja – 09-13.03.2014
Turcja – 18-22.05.2014

Strona www projektu

Galeria: Strona internetowa projektu

Galeria: W roli gospodarza – dzień III

Galeria: W roli gospodarza – dzień II

Galeria: W roli gospodarza – dzień I

Galeria: Wizyta w Norwegii

Galeria: Wizyta w Niemczech

Młodzi Europejczycy i kultura różnorodności (2004 – 2006)

Projekt był rezultatem wspólnej myśli, że otaczająca nas rzeczywistość, w swoich różnych wymiarach: społecznym, ekonomicznym czy politycznym, staje się coraz bardziej ‚europejska’. Europa, jawi się nam jako wspólnota państw nawzajem się szanujących, przywiązujących duże znaczenie do własnej tożsamości, pragnących ją zachować, które jednocześnie wdrażają politykę integracyjną. Podejmując się realizacji projektu (wraz z kilkoma innymi szkołami: z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii) wyrażamy przekonanie, że jednym z najważniejszych celów edukacji jest tolerancja a podstawowym zadaniem instytucji oświatowych jest zaangażowanie w pracę nad projektami, których celem jest uświadomienie nastolatkom wyjątkowych wartości i poglądów w ich kulturze, wychodząc od świadomości o różnorodności kultur i zmierzając ku kulturze różnorodności.

Osobą, która zainicjowała i koordynowała udział naszej szkoły w projekcie Socrates Comenius była p. mgr Jolanta Jaruszewska (nauczyciel j. angielskiego)

Galeria: Wizyta w Niemczech

Galeria: Wizyta w Rumunii

Galeria: Gościmy naszych przyjaciół