Z życia szkoły!

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017r. – 31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe 12 lutego – 25 lutego 2018r.
Czas trwania pierwszego okresu 4 września 2016 r. – 31 stycznia 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Egzamin gimnazjalny 18,19,20 kwietnia 2018r.termin dodatkowy 4,5,6 czerwca 2018 roku
Czas trwania drugiego okresu 1 lutego 2018 –22 czerwca 2018r.
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 22 czerwca 2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Dzień Edukacji Narodowej13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej13.10.2017 piątek
18,19,20, kwietnia 2018r. (dla uczniów klas II) egzaminy gimnazjalne klas III (środa, czwartek, piątek)
30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 20181 czerwca 2018 po Bożym Ciele 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja 20181 czerwca 2018 po Bożym Ciele poniedziałek, środa, piątekpiątek

Spotkania wychowawców z rodzicami

12 września 2017r. (wtorek) organizacja pomocy psychologicznej, III klasy –procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego, deklaracje na egzamin z języków obcych
21 listopada 2017r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
30 stycznia 2018 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
10 kwietnia 2017r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

Wtorkowe drzwi otwarte dla rodziców od 17.00-18.00

  • 10.10.2017r.
  • 19.12.2017r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 20.03.2018 r.
  • 8.05.2018 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec II okresu