Z życia szkoły!

Zapraszamy na zajęcia kół zainteresowań!

Czy chcesz:
Pogłębić swoją wiedzę? Przygotować się dobrze do egzaminu? Zostać laureatem olimpiady przedmiotowej i nie zdawać egzaminu gimnazjalnego?

JEST NA TO SPOSÓB! ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ!!!
OTA NASZA OFERTA:

Koła:

matematyczne, informatyczne, teatralne, fizyczne, plastyczne, historyczne z edukacją regionalną, dziennikarskie (Ciasnet TV), żeglarskie, biblijne, chemiczne, przyrodnicze, krajoznawczo-turystyczne, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, koło przyjaciół biblioteki, zespół wokalny, Socrates Comenius


Zajęcia sportowe:

piłka koszykowa, siatkówka, tenis stołowy, techniki samoobrony z elementami boksu, szachy


Zajęcia wyrównujące braki wiedzy i umiejętności:

z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego …


Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego:

z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki …

Zapraszamy do korzystania z zajęć dodatkowych!