Z życia szkoły!

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

p. Joanna Banaszak

p. Ewa Ignor

p. Małgorzata Olejniczak

ZARZĄD:

Maria Judasz 3d (przewodniczący)

Agnieszka Forysiak 2d (zastępca)

Gabrysia Goździewicz 3d(zastępca)

 

Sekcja plastyczna:

Agnieszka Forysiak 2d

Adrianna Baranowska 3d

Weronika Samulak 3d

Sekcja kulturalno-rozrywkowa

Gabriela Goździewicz 3d

Daria Jamrozik 3d

Dominika Szymańska 3d

Sekcja dziennikarska

Gabriela Janiak 2d

Angelika Niewiadomska 2d

Eliasz Kasołka 2a

Sekcja fotograficzna

Wanessa Gierlach 3b

Tymon Józefiak 7a

Sekcja organizacyjna

Maja Błaszczyk 3d

Wiktor Różycki 7a

Monika Starzecka 3b

Sekcja informatyczna

Adam Baran 3d

Jakub Kubiak 3d

Piotr Karwacki 3d