Z życia szkoły!

Obchodzony w roku szkolnym 2009/2010 jubileusz 120-lecia istnienia Szkoły oraz uroczystość nadania Gimnazjum nr 2 imienia Juliusza Słowackiego stały się okazją do ustanowienia nagród i odznaczeń dla uczniów zaangażowanych w różnorodne aspekty życia i pracy naszej szkoły.

Ustanowiono odznaczenia za:
– osiągnięcia uczniów w procesie dydaktycznym i wychowawczym w postaci brązowej, srebrnej i złotej Odznaki Słowackiego,
– działalność na rzecz szkoły w postaci Odznaki Słowackiego brązowej, srebrnej i złotej

Nagrodę przyznaje Kapituła na pisemny wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela lub przewodniczącego Rady Rodziców, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o przyznaniu odznaczenia decyduje przewodniczący Kapituły.

Uczeń może zostać wyróżniony przyznaniem odznaki za osiągnięcia w procesie dydaktycznym i wychowawczym, jeżeli uzyska średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz spełni co najmniej dwa poniżej zamieszczone warunki.

Uczeń może zostać wyróżniony przyznaniem odznaki za działalność na rzecz szkoły, jeżeli uzyska co najmniej dobrą oceną zachowania i spełni
– na odznakę brązową (w klasie I) co najmniej trzy
– na odznakę srebrną ( w klasie II) co najmniej cztery
– na odznakę złotą ( w klasie III) co najmniej pięć warunków z poniższej listy:

1. Co najmniej finalista konkursu lub olimpiady przedmiotowej.
2. Zwycięstwo w konkursach międzyszkolnych.
3. Zajęcie w konkursach wewnątrzszkolnych 1, 2, 3 miejsca.
4. Wyróżniająca praca w Samorządzie Uczniowskim, klasowym, na rzecz szkoły.
5. Wyróżniająca praca w innych organizacjach szkolnych: Klub Europejczyka, ZHP, SKKT, PCK.
6. Popularyzacja amatorskich form teatralnych, literackich i muzycznych.
7. Publikacje uczniowskie – internet, gazetka szkolna, gazeta.
8. Osiągnięcia sportowe.
9. Organizacja i udział w imprezach szkolnych.
10. Udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach nauki.
11. Uzyskanie prawa reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym (9 osób).
12. Wolontariat

Poniżej pełny tekst regulaminu Odznaki:
  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2016/2017:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2015/2016:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2014/2015:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2013/2014:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2012/2013:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2011/2012:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2010/2011:

  Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2009/2010:

  Pobierz dokument