Z życia szkoły!
Ćwiczenia sportowe podczas przerwy

Różnorodne zajęcia sportowe są świetnym pomysłem na przełamanie szkolnej rutyny i propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas przerw. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej -tak samo jak powietrza i pożywienia.

Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia i rozwoju. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności.  Ma  ona korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale i odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych ustroju. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, ćwiczy wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych. Dlatego uczennice klasy 3d: Julia Walczak, Marysia Judasz, Gabrysia Goździewicz i Daria Jamrozik zachęciły uczniów klas I i IV do wspólnej  zabawy  ruchowej podczas przerwy. Wszyscy świetnie się bawili. Taka inicjatywa jest zatem także doskonałą okazją do integracji oraz rozwijania zdolności organizacyjnych.