Z życia szkoły!
Wspólnie posprzątaliśmy kawałek świata

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Ciasnej 16 w Kaliszu po raz 24.aktywnie włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie świata 2017”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. 15 IX uczniowie wyruszyli w teren, aby posprzątać kawałek świata, który jest najbliżej nas. Zebrali do odpowiednich worków szkło, papier, metal, plastiki i inne odpady. Znaleźli też i usunęli dzikie wysypisko. Na terenie szkoły  została zorganizowana zbiórka surowców wtórnych. Przez cały rok szkolny prowadzi się tu działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów i selektywną zbiórkę tworzyw sztucznych. Sadzi się drzewa, krzewy i kwiaty, organizowane są  konkursy oraz  rajdy piesze i rowerowe. Tej aktywności przyświecają następujące cele:promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie akcji, dzięki którym  chroni się środowisko.